El PAI DEL GOLF, FUMATA NEGRA?

Bloc-Compromís per Torreblanca,  en relació al procés marcat en les bases per l’adjudicació del PAI del Golf, es pregunta per què en una època de clara crisi del sector urbanístic  i podent optar a un projecte d’urbanització de més de 58 milions d’euros, només es presenta una empresa que justament és la propietària de la majoria dels terrenys que formen el PAI.

Indubtablement, la primera causa la trobem en l’informe del Secretari de l’Ajuntament que relaciona la falta de diversos informes obligatoris assenyalant també diverses causes de nul.litat del procés d’adjudicació. Un informe que, consultades diverses fonts solvents, es considera ben fonamentat i cal recordar que es concloent a l’afirmar que aquest procediment “no s’ajusta a dret”; o siga,  que és il·legal.

Recordem que aquest informe, entre altres mancances, referia la falta de l’informe tècnic  sobre la suficiència de recursos hídrics;  dit d’altra manera, que no es garanteix l’aigua potable necessària. Les bases indiquen que es proveirà des de la planta desaladora d’Orpesa, però no hi ha ni conveni, ni estudi de costos. Bloc-Compromís vol saber quants dels 74 milions d’euros que val eixa planta desalinitzadora, haurem de pagar els torreblanquins i torreblanquines abans d’adquirir compromisos.

També volem saber per què a les bases de contractació no consta la construcció del Camp de Golf.  Solament s’adjudica la urbanització de carrers, aigua, clavegueram, llum i voreres, però del camp de golf no es diu res.

Però el que més preocupa a Bloc- Compromís per Torreblanca són les diverses causes de nul·litat que hi ha a les bases com, per exemple, la caducitat del projecte. El Secretari informa que el projecte ja havia sigut adjudicat i, una vegada superat el temps màxim  per a acabar la urbanització, no es podria tornar a adjudicar.

Què passaria si, una vegada adjudicada es produiria l’anul·lació d’aquesta? L’empresa podria denunciar l’ajuntament exigint el pagament de danys i perjudicis i requerir el pagament del “lucro cesante”, que sobre una obra de més de 58 milions d’euros seria una quantitat que l’Ajuntament de Torreblanca no podria assumir.

Bloc- Compromís per Torreblanca entén que aquestes bases no haurien d’haver-se aprovat i, si es continua amb aquest procés, si és procedeix a fer l’adjudicació en contra d’un informe que adverteix de la seua il·legalitat, exigirà que en la signatura del conveni, l’empresa adjudicatària faja constar que coneix l’informe de Secretaria de l’Ajuntament de Torreblanca i que accepta tot el risc que aquest suposa, renunciant a qualsevol reclamació que es puga derivar de la possible anul·lació d’aquest procés.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *